Home

Efta snl

EFTA-domstolen, overnasjonal domstol opprettet av de EFTA-statene som i 1994 ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. EFTA-domstolens formelle grunnlag er Avtale mellom EFTA-statene om et overvåkningsorgan og en domstol (ODA), som ble signert 2.5.1992 og som trådte i kraft samtidig som EØS-avtalen 1.1.1994. Plikten til å opprette en overnasjonal domstol med jurisdiksjon over de. ESA er en forkortelse for engelsk EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkingsorgan, som ble opprettet i 1992. Overvåkingsorganet, som har sete i Brussel, ledes av et kollegium bestående av én representant for hver av statene Norge, Island og Liechtenstein, som er de EFTA-statene som er medlemmer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).Medlemmene av kollegiet utpekes for. Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA. Her kan du gjøre et søk på Eftanummer for kjøtt- og meieriprodukter i Norge. Efta- eller EU-nummeret du ser på kjøttets emballasje forteller deg hvor i Norge kjøttproduktet er produsert. Prøv vårt EFTA-nummer søk

EFTA-sekretariatet forvalter EFTA-konvensjonen, som regulerer intern EFTA-handel, EØS-avtalen og EFTA-landenes handelsavtaler med land utenfor EU/EØS. En revidert og utvidet EFTA-konvensjon trådte i kraft 1. juni 2002. Den sikrer blant annet EFTA-borgere og bedrifter tilnærmet likebehandling med borgere og bedrifter fra EU EØS-avtalen, EF/Norge-avtalen og oversikt over frihandelsavtalene inngått på EFTA-nivå. Referanse til vareomfanget i den enkelte avtale ligger i iverksettelsesrundskrivet eller som lenke til vedlegget under hver avtale

EFTA-domstolen - Store norske leksiko

ESA - EFTAs overvåkingsorgan - Store norske leksiko

 1. Store medisinske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Siste aktivitet i leksikone
 2. The four EFTA States are competitive in several sectors vital to the global economy and score among the highest in the world in competitiveness, wealth creation per inhabitant, life expectancy and quality of life. Switzerland is a world leader in pharmaceuticals, biotechnology, machinery, banking and insurance
 3. EFTA: oppdatert av Odd Egil Hoprekstad. 9 måneder siden APEC: oppdatert av August Rian. over 1 år siden (SNL) over 2 år siden FTAA: oppdatert av Stig Arild Pettersen. rundt 3 år siden Stig Arild Pettersen godkjente et endringsforslag fra Tor Opsvik (UiO) for artikkelen FTAA

Analysis of trade statistics for ongoing EFTA free trade negotiations and the management of existing free trade relations. WTO Committee on Regional Trade Agreements (CRTA). US - EFTA Trade Dialogue With Offices in Brussels, Geneva and Luxembourg, the Secretariat of the European Free Trade Association (EFTA) offers opportunities for highly specialised and qualified staff aiming at promoting free trade and economic cooperation between its members, within Europe and globally EFLA AS i Norge er et rådgivende ingeniørselskap, som holder til på Lysaker. Med lang erfaring innenfor energi, samferdsel og bygg har vi prosjekter over hele verden

EØS - Store norske leksikon - snl

 1. FNs økonomiske kommisjon for Europa: oppdatert av Stig Arild Pettersen (SNL) 4 dager siden Economic Commission for Europe : oppdatert av Stig Arild Pettersen (SNL
 2. The European Free Trade Association (EFTA) is the intergovernmental organisation of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. It was set up in 1960 by its then seven Member States for the promotion of free trade and economic integration between its members
 3. Ida Scott (SNL) godkjente et endringsforslag fra Sten Lundbo for artikkelen Schengenavtalen. 10 måneder siden Lisboatraktaten: oppdatert av Halvard Haukeland Fredriksen (UiB) 12 måneder siden EFTA-domstolen: oppdatert av Marte Ericsson Ryste. over 5 år side
 4. Presse- og organisasjonsmann. Foreldre: Redaktør, overrettssakfører Carl Ludvig Buraas (1870-1933) og Dagny von Tangen (1874-1936). Gift 1945 med Janette Margaret Watson Maxwell (25.2.1920-2001), datter av direktør John Ronaldson Maxwell (1885-1956) og Beatrice Winifred Marshall (1890-1981).Anders Buraas var en av de mest kjente journalistene i norsk presse, radio og fjernsyn i de.
 5. Nokre av bileta i Store norske leksikon på nett kjem frå dei siste papirutgåvene av Store norske leksikon (gjeve ut mellom 2005 og 2007), Store medisinske leksikon (gjeve ut mellom 2006 og 2007) og Norsk biografisk leksikon (gjeve ut mellom 1999 og 2005). I 2017 publiserte SNL fleire tusen bilete som kom frå papirleksikona. Dette er eit unikt og gjennomarbeidd biletmateriale med stor.
 6. Dag Øistein Endsjø (født 11. november 1968 i Ann Arbor, Michigan) er en norsk religionsforsker, samfunnsdebattant, skribent og menneskerettighetsaktivist.Han er professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Han var leder av Menneskerettsalliansen 2004-2013. Endsjø jobber bl.a. med seksualitet i religion og populærkultur og har vært pådriver for queer tenkning i Norge
 7. Bilateral er noe som omfatter begge sider, det samme som dobbeltsidig. Eksempel: Hvis en pasient har blodpropp i begge lungene, vil man i medisinsk språk omtale dette som bilateral lungeembolisme. Bilateral står i motsetning til unilateral, som betyr ensidig. For bilaterale handelsavtaler og lignende, se bilateral - økonomi. Se også bilateral - zoologi

Eftasøk - Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbun

Det europeiske frihandelsforbund - EFTA, er en frihandelsavtale mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Avtalen ble inngått i 1960, den gang med flere og andre medlemmer. Inngår og opprettholder frihandelsavtaler mellom EFTA-landene og andre land; regulerer og kontrollerer EFTA-landenes tilslutning til EØS-avtalen Kilde: Snl.no og Confinimmo Nå skal de tre samlokaliseres i en ny bygning i Avenue des Arts, bare noen meter fra der EFTA-sekretariatet holder til i dag. Byggherre er eiendomsselskapet Cofinimmo, de opplyser på sine sider at bygget skal stå ferdig i første kvartal 2020 EFTA-domstolen: kommentert 10. april 2015 All aktivitet. Skriv en melding til Samantha; Biografi.

Det europeiske frihandelsforbund - regjeringen

EFTA: kommentert 22. november 2018 All aktivitet. Skriv en melding til Krister Z-F. Biografi. EFTA: oppdatert 2. januar 2019 All aktivitet. Skriv en melding til Arne; Fagansvarlig for 1 kategorier: Handelssamarbeid 29 Biografi Arne Melchior, født 1953, er. EFTA-domstolen: oppdatert 10. mars 2019 Lisboatraktaten: oppdatert 10. mars 2019 All aktivitet. Skriv en melding til Halvard Haukeland; Fagansvarlig for 1 kategorier: EU-rett og EØS-rett 9 Biografi Professor ved Det juridiske fakultet.

Major auto markets experience decline in March sales | S&P

Handelsavtaler - Tolletate

 1. WTO, internasjonal organisasjon for regulering av handelen mellom stater, opprettet 1995 som en fortsettelse av GATT (Generalavtalen om toll og handel) fra 1948.WTO skal blant annet fremme handelen mellom stater, utforme regler for verdenshandelen med både rettigheter og forpliktelser for partene, og løse handelskonflikter mellom dem.Alle avgjørelser i WTO tas ved enstemmighet
 2. Denne teksten er utviklet i forbindelse med et prosjekt Europeisk Ungdom jobber med som heter «EU i skolen». Prosjektet finansieres av UD sine Europamidler.Målet med prosjektet er å spre en større kunnskap om Europa, EU og Norges forhold til EU
 3. KLF, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund representerer den private, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransje i Norge. Medlemmene er eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri, importbedrifter, småskala og kjøttforretninger
 4. EFTA-domstolen: oppdatert av Halvard Haukeland Fredriksen (UiB) over 1 år siden Lisboatraktaten: oppdatert av Halvard Haukeland Fredriksen (UiB) Kjell-Olav Hovde (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Sten Lundbo for artikkelen traktat. nesten 2 år siden romrett: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL
 5. Stortinget har et bredt internasjonalt engasjement. Gjennom besøk, interparlamentarisk samarbeid og dialog med en rekke aktører er stortingsrepresentantene aktive på den internasjonale arenaen

EFTA - Wikipedi

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Anders von Tangen Buraas (født 26. september 1915, død 7. mai 2010) var en norsk journalist, informasjonssjef og forfatter.. Han var sønn av Dagny von Tangen (1874-1936) og redaktør Carl Ludvig Buraas (1870-1933). Moren var den første kvinne ansatt ved Bergens museum og tatt opp i Harmonien.. Se von Tangen for mer om morsslekta Norge, Sverige og Londo
 3. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Kjell-Olav Hovde (SNL) godkjente et endringsforslag fra Carina Nilstun (NAOB) for artikkelen engasjementsregler. 13 dager siden EFTA-domstolen: oppdatert av Halvard Haukeland Fredriksen (UiB) over 1 år siden Lisboatraktaten: oppdatert av Halvard Haukeland Fredriksen (UiB Vi fikk EFTA i 1960. Senere ble EF utvidet og fordypet. Inn i dette nye århundre vil EU kanskje favne mellom 20 og 30 land og være selve navnet i europeisk samarbeid. (dessverre står Norge utenfor EU) Marshallhjelpen ble i praksis også en oppdemmingspolitikk, amerikanerne kalte det containment - og var en forløper for Atlanterhavspakten

EEC - European Economic Community - Store norske leksiko

Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.01.2008 - 30.09.2009 Medlemskap i gruppestyrer 2009-201 EFTA-domstolen kan i medhold av ODA-avtalen artikkel 34 avgi «rådgivende uttalelser om fortolkningen av EØS-avtalen» etter anmodning fra en domstol i et medlemsland. For norske domstoler følger dette av domstolloven § 51 A. EFTA-domstolens uttalelser er rådgivende, men blir i praksis tillagt adskillig vekt. Norge dekker rundt 97 prosent av bidragene fra EFTA-siden. I perioden 2009-2014 utgjør dette cirka 3 milliarder kroner per år. Totalt er det snakk om 15 milliarder kroner for femårsperioden

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker

European Free Trade Associatio

Den europeiske menneskerettskonvensjon: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) 7 dager siden FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne : oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL He was really inciting a militia-mindset during that meeting, and I find him to be such a dangerous person in that regard, Efta said. He's created a cult-like following around himself Vi skal bruke energien på en slik måte at vi reduserer forbruket uten at vi senker kravet til komfort. Denne guiden forteller det meste om hva du kan gjøre for å utnytte energien bedre i hjemmet ditt Fra SNL; EFTA-domstolen. EFTA-domstolen, overnasjonal domstol opprettet av de EFTA-statene som i 1994 ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. EFTA-domstolens formelle grunnlag er Avtale mellom EFTA-statene om et overvåkningsorgan og en domstol (ODA), som ble signert 2.5.1992 og som trådte i kraft samtidig som EØS-avtalen 1.1.1994 I 1991 ble hun byråsjef i Miljøverndepartementet og senere underdirektør og avdelingsdirektør, etter halvannet år ved EFTA-sekretariatet i Brussel fra 1995 til 1997. Hun ledet seksjonen for miljøsamarbeid med industriland (EØS-avtalen, Norden og OECD) med stø hånd. Norges internasjonale miljøpolitikk var i disse årene i støpeskjeen

EFTA (European Free Trade Association): Det europeiske frihandelsforbund - EFTA, er en frihandelsavtale mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Avtalen ble inngått i 1960, den gang med flere og andre medlemmer. Inngår og opprettholder frihandelsavtaler mellom EFTA-landene og andre land Vegdirektoratet skal umiddelbart underrette de andre EFTA-statene og EFTAs overvåkningsorgan om sitt vedtak og begrunnelsen for det. 3. Det skal for hver type kjøretøy, system eller teknisk enhet som godkjennes, fylles ut alle aktuelle deler av et typegodkjenningsdokument (se mønstre i vedlegg VI og i vedleggene til særdirektivene) EFTA består i dag av Sveits, Island, Liechtenstein og Norge. Kun de tre sistnevnte er med i EØS. Etter å ha signert avtalen, trakk Sveits seg etter en folkeavstemning. EU har på sin side vokst til 28 medlemmer, mens Storbritannia innledet i 2017 forhandlinger om å tre ut av samarbeidet. Det betyr at EØS enn så lenge består av 31 land EFTA, europeisk frihandelsforbund mellom Storbritannia, Sverige, Danmark, Norge, Østerrike, Sveits og Portugal fra 1960. EFTA innførte tollfrihet på industrivarer, men holdt fiskeri- og landbrukspolitikken utenfor. EU-domstolen, tolker rettsreglene innenfor EU og har dømmende myndighet i tvister

Fra SNL; EØS. Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked Riksrett ble benyttet som et redskap av Stortinget for å øke innflytelsen over den utøvende makt. Den største riksrettssaken var mot regjeringen Selmer i 1883-84. Bakgrunnen var statsrådssaken og dommen la grunnlag for en parlamentarisk styreform og da.. Den europeiske union (EU) er Norges viktigste handelspartner og helt siden 1960 har Norge vært medlem av Det Europeiske Frihandelsforbundet (EFTA) i tillegg gikk vi i 1992 inn i EØS-avtalen. Til tross for dette tette samarbeidet med den Europeiske union, så er Norge en av de få Sentral- og Vest-europeiske landene som ikke er en del av EU

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Efta Ta Thaumata (Mixed) · Konstantinos Galanos Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 8 (DJ Mix) ℗ 2012 Heaven Music Released on: 2012-07-31 Music. Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir

Storbritannias historie – Store norske leksikon

Intervjuet med Per Kleppe ble gjennomført 29. september 2005. Intervjuet inngikk som en del av prosjektet Muntlige kilder til studiet av endringer i norsk politisk kultur 1975-1990. Per Kleppe ble intervjuet av forsker Trond Bergh, professor Even Lange, og professor Einar Lie Ungarn i konflikt med Norge om milliardstøtte: Orban ba Trump om hjelp. BUDAPEST (VG) Et våpensystem utviklet av Kongsberg Gruppen og det betente forholdet mellom Ungarn og Norge var hovedtema. Amazonas brenner: Torsdag startet Regnskogsfondet å samle inn penger. De håpet på 50 000, men har fått inn nær sju millioner kroner gjennom helga

Kilde: https://snl.no/EFTA. Jan 1, 1967. EF EKSF, EØS og EURATOM slås sammen for å bli De europeiske fellesskap med de samme medlemmene. Kilde: https://snl.no/EF. Jan 1, 1973. Danmark, Storbritannia og Irland blir medlem i EF Danmark og Storbritannia forlater derfor EFTA. Kilder:. EFTA-landene har samlet sett opplevd en gradvis forbedret inkluderingsrate hva gjelder struktur-indikatorene. Norge hadde ved en gjennomgang i mars 2007 tall for 98 indikatorer mot 101 året før. Dette er fortsatt bedre enn mange EU-land

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Mad Max movie clips: http://j.mp/1DbX2hw BUY THE MOVIE: http://j.mp/1AishBz Don't miss the HOTTEST NEW TRAILERS: http://bit.ly/1u2y6pr CLIP DESCRIPTION: A to.. Da er det EFTA-domstolen som har det siste ordet, og som har myndighet til å dømme EØS-landene dersom de ikke følger lovene de har forpliktet seg til å følge. Kritikk av fri bevegelse De seneste årene har debatten om fri bevegelse for mennesker tilspisset seg Norge har inngått en avtale med Romania om bruken av 2,3 milliarder EØS-kroner i perioden fram til 2014. Dette er en del av kontingenten Norge betaler for å få tilgang til EUs indre marked Amazonas-brannene: − Nå må regjeringen våkne - Regjeringen er så opptatt av sin egen bompengekrise, at de ikke får med seg at vi står midt oppe i en global krise, sier SV-leder Audun.

Brasils president med nytt angrep mot Norge: – De sponser

Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen - regjeringen

Du kan også arbeide med samarbeidsavtaler mellom land, slik som for eksempel EU, EFTA og lignende. Jobben som politiker kan føre til hektiske og lange arbeidsdager, og innebærer mye reising og møteaktivitet. Politikere må forberede seg grundig ved å lese politiske initiativer og andre sakspapirer Søkere som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen For søker som har oppholdsrett etter utlendingsloven kapittel 13 om særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen), gjelder ikke vilkåret i § 7 første ledd bokstav d Valutakalkulator som regner mellom 150 forskjellige valutaer. Prøv vår nyttige valutakalkulator du også

Hva er EFTA? - ume

EFTA-domstolen er EFTA (Det europeiske frihandelsforbund/European Free Trade Areas) sin domstol. Den består av en dommer fra hvert av medlemslandene Island, Norge og Liechtenstein. Domstolen er oppbygd som en mindre utgave av EU-domstolen og avgjør tvister mellom landene om tolkingen eller anvendelsen av EØS-avtalen 스위스는 유럽연합 회원국은 아니나 efta 회원국으로 솅겐조약에 가입했다. 바젤 sbb역은 스위스 영토 내에 있는 스위스 연방철도 역임에도 프랑스국철이 들어와 국경역 역할을 하여 바젤 sbb역의 한쪽 끝을 쪼개서 바젤 sncf역으로 분리하여 운영 중이다 Den nordiske modellen er det økonomiske, politiske og institusjonelle systemet som kommer aller tydeligst til uttrykk i Norge, Sverige og Danmark, og som med visse modifikasjoner også kjennetegner Finland og Island Personvern og cookies. Direktesport er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

Store medisinske leksikon - sml

EFTA-domstolen. Fotnote: Sag nr. Parter avsn./pk. Eksempel: Sak E-01/99 Finanger pk. 30. Sak E-10/17 . Domsregister: Sag nr. Parter. Eksempel: Sak E-1/99 Storebrand Skadeforsikring AS v Veronika Finanger. Sak E-10/17 Nye Kystlink AS og Color Group AS og Color Line AS. Resolusjoner, vedtak og rapporter Resolusjoner. Fotnote: Organ/type år Dette gir EFTA-landene tilgang til de 4 frihetene som er fri flyt av: varer, personer, tjenester og kapital. Gjennom denne avtalen får vi være en del av det indre marked, men vi er ikke med å bestemme de lovene og reglene som EU vedtar og vi må forholde oss til Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

The EFTA States European Free Trade Associatio

Svalbard (/ ˈ s v ɑː l b ɑːr / SVAHL-bar, Urban East Norwegian: [ˈsvɑ̂ːɫbɑr] (); prior to 1925 known as Spitsbergen, or Spitzbergen, Russian: Шпицберген) is a Norwegian archipelago in the Arctic Ocean.Situated north of mainland Europe, it is about midway between continental Norway and the North Pole.The islands of the group range from 74° to 81° north latitude, and from. I Europa kom Norge med i Det europeiske frihandelsforbund, EFTA. På det tidspunktet besto EFTA av syv land som ikke var med i EEC (senere EU, Den europeiske union). Effektivisering i jordbruk, skogbruk og fiske Den norske handelsflåten hadde en glanstid i denne perioden. Det måtte bygges mange nye skip, og dermed økte etterspørselen etter. The Minnesota Department of Health began testing for the virus on January 20. During this time, no cases were positively tested in Minnesota. State health officials were monitoring for potential cases and making plans to contain future outbreaks.. Mayo Clinic in Rochester began fast-tracking development of a test for the virus in mid-February

Grigoris2121 - 19/10/2020 15:20. Το λαθος του -που για εμενα εκρινε το ματς στο τελος- ηταν η αντικατασταση του Αλμπανη με τον Σαμπα και οχι με τον Μαχαιρα Create an account or log into Facebook. Connect with friends, family and other people you know. Share photos and videos, send messages and get updates - Noreg med i frihandelsorganisasjonen EFTA. 1961 Sosialistisk Folkeparti (SF) blir skipa av utbrytarar frå Arbeidarpartiet. - Ingrid Bjerkås, den første kvinnelege presten, blir ordinert. 1962 Norsk utviklingshjelp skipa. 1963 Kings Bay-ulukka på Svalbard

 • Snabb vegansk mat recept.
 • Bmw 225xe hybrid.
 • Neue heimat villach.
 • Tangermünde karte.
 • Sprites erstellen.
 • Diagram norsk.
 • Wintersemester fh.
 • Webcam münchen.
 • Røykbombe med farge.
 • Dancing on my own chords.
 • Diodelaser erfaring.
 • Design egne vans.
 • Kjernen lerkendal.
 • Lwaldg bw.
 • Ribe boligforening vicevært.
 • Vistaprint stempel.
 • Hella comet 200 xenon lumen.
 • Ohrid lake.
 • Crossbike test bis 800 euro.
 • Minigris på tur.
 • Dyretesting norge.
 • Bison arter.
 • Bellabina hameln.
 • Sammenligne land.
 • Kristiansund sykehus visitt.
 • Sbk bocholt faxnummer.
 • Planleggingsdag stavanger 2018.
 • Strømmen bowling parkering.
 • Black casio watch.
 • Moritz thiem itf.
 • Familienzusammenführung voraussetzungen 2017.
 • Jern ånde hund.
 • Koblenz kultur.
 • Sukker amming.
 • Cykelpedaler racer.
 • Odeon imax oslo.
 • Basketballkurv med plate mål.
 • Speedpaint free online.
 • Harry potter og dødstalismanene del 2 sammendrag.
 • Børsmeldinger.
 • Andrea berg outfit.