Home

Kroppssyn i middelalderen

Romerriket Romerene hentet ideer fra flere kulturer, særlig den greske kulturen som ble meget populær i rimerriket. Voldelig underholdning i form av Gladiatorkamper Middelalderidretten lå svært nær millitær trening og krigsforberedelse Selvom ridderne drev mye med hopp, kast, lø Idrett og kroppssyn • Kjennetegn ved utprøving av kroppslige egenskaper og ferdigheter • Hva er sentrale kjennetegn ved kroppssynet i de ulike historiske epoker/tidsperiode ? • Idretten en form for bevegelseskultur der vi kan oppleve mening og verdi. • Kroppen er på en måte deg som person I middelalderen hadde de aller fleste ikke tilgang på rent sukker annet enn i form av honning. Maten på denne tiden var ofte salt eller sterkt krydret og man trengte følgelig noe å drikke. Øl ble laget av maltet bygg, gjær og vann, og for å skjule den begynnende eddiksyredannelsen under ølproduksjonen, ble det gjerne tilsatt honning til ølet Middelalderen - en kort oversikt. Middelalderen er det vi kaller den lange perioden i europeisk historie som skiller antikken og Vest-Romerrikets fall og den moderne tid etter Øst-Romerrikets fall. Vi deler den vanligvis inn i tre deler: Tidlig middelalder ca 500-1000 evt. Størstedelen av Vest-Europa kristnes og underlegges paven i Rom Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av.

Middelalderen - Idrett og Menneskesyn by Håkon Skei Henni

Forbrytelser i middelalderen ble straffet hardt Selv den minste forseelse kunne koste livet i middelalderens rettsvesen. Av frykt for en dom valgte 75 000 engelskmenn frivillig landsforvisning i stedet. I tettpakkede skuter gikk turen over Kanalen mot en uviss skjebne Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken Hovedgrunnen til bøndene sin overproduksjon i middelalderen var at måtte betale stadig større deler av avlingen sin til jordeiere som landskyld. Ut over i høymiddelalderen økte også avgiftene de måtte betale til kirke og kongemakt. Jord og ekteskap. Jord var ikke en vare som kunne selges fritt

Menneskesynet - middelalderen og renæssancen indsendt 4. sep. 2014 01.29 af Emma Vidstid Fra middelalderen til renæssancen er der sket en markant udvikling i forhold til samfundets syn på mennesket. I middelalderen var samfundet. Rundt år 1300 sakket tempoet til nyrydningen av jord i Europa ned. Befolkningen på kontinentet hadde vokst til hele 75 millioner mennesker, og det bar med seg nye problemer for menneskene. Da gårdene ikke lenger ble større eller flere ble det heller ikke mulig å brødfø enda flere mennesker. Den jor Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner

Idrett og kroppssyn Sammendrag - Studienett

 1. Utdrag Den greske antikken varte frå ca. 500 før Kristus til 500 år etter Kristus. Det ble dannet bystater som Athen og Sparta, der vitenskap, kunst og kultur ble drevet på same arena, og blei rekna som livsviktig
 2. Introduksjon. Dersom man vil studere middelalderen kan et r d v re studere f lgende tre b ker som utfyller hverandre: R.I. Moore: The First European Revolution: 970-1215 Jacques Le Goff: Medieval Civilization, 400-1500 Robert Bartlett: The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-135
 3. Folk var lovpålagt å tilhøre en gård i middelalderen. De fleste menneskene i Norge bodde på enkeltgårder - ikke i landsbyer eller på gods, slik det var vanlig mange steder i Europa.Gårder kunne være store og romme flere familier og deres husfolk, eller de kunne være karrige bruk drevet av en «einvirke», en enslig person
 4. Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk.
 5. I middelalderen ble all mat kokt over åpen flamme. Ildstedet var ofte plassert midt i huset for å utnytte varmen mest mulig. Det kokte maten og holdt temperaturen oppe innendørs. Bakerovner var det bare storgårder og gods som hadde. Å beherske kunsten å holde jevn varme fikk unge jenter opplæring i svært tidlig
 6. -I middelalderen: Dualistisk menneskesyn der kropp og sjel var delt. Kroppen tilhørte naturen og var den syndige delen, mens sjelen var den frie delen. Siden kroppen ikke hadde så mye positivt fokus ble idrett mest brukt som lek.-I renessansen kom det holistiske menneskesynet tilbake, og flere idretter og leker ble til
 7. us renessansen og moderne tid). Vikingsamfunnet: var det nordisk

Kroppssyn, idrett og mosjon Tidsskrift for Den norske . Antikken er en lang og spennende epoke i Europas historie. Den er dessuten den første epoken vi har mye nedskrevet kunnskap om. Det er også en tid mennesker senere har sett tilbake på og blitt inspirert av ; Epiktet levde fra omtrent 55 til 135 e.Kr., og hadde et hardt liv I middelalderen vokste det frem et system i samfunnet kalt føydalisme, som har sine røtter i de urolige årene etter Vestromerrikets fall, med folkevandringer og oppsmuldring av statsledelser. Ingen sentralmyndighet kunne lengre beskytte folk, så menneskene trakk seg ut av de stadig mer utrygge byene Også i middelalderen hadde Norge og andre vestlige land klare regler som sikret et rettsvern også for kvinner. Fra slutten av hedensk tid og utover i høymiddelalderen ble en norsk rettsstat bygget opp. Bildet er fra Middelalderfestivalen i Oslo, og viser kampen på Galgebakken Stender: tre samfunnsgrupper, adel, geistlighet og borgere (til dels også bønder), som hver for seg var representert i stenderforfatningene i middelalderen og den nyere tid. Borgere og bønder kaltes på 1700-tallet under ett for tredjestanden Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

Start studying Idrett og samfunn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) betegner i europeisk historie perioden fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453 med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500 Fremveksten av byer er nært knyttet til utviklingen av sivilisasjonen. De første bydannelsene skjedde på omtrent samme tid og i de samme geografiske områdene som utviklingen av grunnleggende tekniske, økonomiske og samfunnsmessige elementer. Av stor betydning er fast bosetting, dyrking av jord og temming av husdyr, bruken av metaller, oppfinnelsen av hjulet og seilet, skrivekunsten. I middelalderen er europeisk medisin religiøst dominert. Renessansen vektla lidelsens naturlige årsak. Både Descartes og Spinoza gjorde skarpt skille mellom sjelen og legemet. Den vestlige kropultur står igjen med et instrumentelt, stereotypt og utvendig kroppssyn PSYKE OG KROPP TO SIDER AV SAMME SAK Hvordan nyere forskning bygger opp om en mer helhetlig forståelse psyke/kropp. Kroppens liv er sansenes og følelsenes liv. Kroppen føler virkelig tørst, Virkelig glede i solen eller sneen, Virkelig nytelse ved duften av en rose elle..

Denne oppgaven omhandler Nord-Norges mest kjente naturfenomen i middelalderen; Moskstraumen. Her ser jeg på forestillinger om strømmen fra 1539 til omtrent 1900, og drøfter hvorfor og hvordan. Fleste gårdsnavnene i kommune er fra middelalderen eller før, og blant de som nevnes i middelalderkilder er. Ikke blir lange før etter at hun har ammet en god stund har år tilsammen fordelt på barn og det er dem vel unt. Man dette kan det føre til en mer nøytral og riktig holdning

Helse, sykdom og død i Middelalderen

Video: Middelalderens filosofi - Wikipedi

 • Maure kryssord.
 • Buksnes kirke.
 • Befolkningslære synonym.
 • Lithium reserver.
 • Chesley sullenberger kelly sullenberger.
 • Bobcat minibagger e10.
 • Selge bolig i utlandet.
 • Gps for demente.
 • Outlet mall new york.
 • Infectoscab preis.
 • Wm quali spiele island.
 • Pfeiffersches drüsenfieber mehrmals.
 • Skjorte ralph lauren.
 • Bruksrett kryssord.
 • Bekk kryssord.
 • Arvekylling oppskrift.
 • Årgangstabell rioja.
 • Genteknologi for og imot.
 • Devold svalbard blå.
 • Bison arter.
 • Nonord test.
 • Most offensive memes.
 • Villain descendants.
 • Huckleberry finn trailer.
 • Snøscooter deler.
 • Parkhaus bahnhof würzburg preise.
 • Uekte brøk til blandet tall.
 • Lammefrikasse av lammelår.
 • Lise delamare.
 • Hvordan bli alfahann.
 • Bryllupsreise karibien.
 • Jakt etnedal.
 • Pulsar trail xp50.
 • Fortnite mobile download.
 • Helter i litteraturen.
 • Röteln trotz impfung.
 • Pitbull singer.
 • Cafe seeterrassen 90er party 2018.
 • Depot 3 mülheim kärlich oldtimer.
 • Audi e tron quattro vekt.
 • Vivien konca bachelor.