Home

Dyphavsgrøft

Dyphavsgroper er lange, smale fordypninger i havbunnen. De utgjør den dypeste delen av havene. Dyphavsgroper dannes der to tektoniske plater presser mot hverandre, og den ene blir presset under den andre. Dette kalles subduksjon og er som de andre platebevegelsene mot hverandre grunnen til at Jorden ikke øker i størrelse når magma kommer opp og det lages midthavsrygger Hvordan oppsto de dype gropene . Jordskorpen er oppbygd av 12-14 stive plater som flyter rundt som isflak på en delvis smeltet mantel Der platen presses ned dannes det en dyphavsgrøft hvor havdypet kan overstige 10.000 m. Slike grenser er forbundet med vulkansk aktivitet. Årsaken er at den nedadgående platen delvis smelter slik at magma strømmer opp til overflaten og danner vulkaner Der havbunnen presses ned dannes det en dyphavsgrøft, hvor havdypet noen steder overstiger 10.000 meter. En slik grense finnes f.eks. vest for Sør-Amerika, der også det største jordskjelvet vi kjenner til skjedde i 1960. Øst for Japan finner vi en annen subduksjonssone som er opphav til store jordskjelv Dyphavsgrøft Vanndyp - batymetri Dyphavenes Morfologi Kontinentalmarginer - Dyphavssletter Fjellkjeder - Dyphavsgrøfter - Bruddsoner Oseane øyer & Platåer Andre egenskaper ved osean havbunn/skorpe - Observasjoner •Varmestrøm •Jordskjelv Havbunnsspredning - Harry Hess' Ide Havbunns-sprednings-anomalie

Dyphavsgrop - Wikipedi

Der havbunnen presses ned dannes det en dyphavsgrøft, hvor havdypet noen steder overstiger 10 000 meter. Slike plategrenser finnes vest for Sør-Amerika, øst for Japan, og utenfor Sumatra hvor det enorme jordskjelvet som målte ni på Richters skala kom 2. juledag 2004 Kapittel 2 - Platedrift. Kontinentaldrift = Platedriften som flytter på kontinentene. Kontinentene var en gang samlet til ett stort superkontinent kalt Pangaea. Det forklarer utbredelsen av planter og dyr Platetektonikk, teorien om hvordan platene i jordskorpa beveger seg, er en av grunnsteinene i dagens geologiske forståelse. Denne teorien forklarer for eksempel hvordan landformer som fjellkjeder, øyer og midthavsrygger blir dannet og hvordan prosesser som vulkanutbrudd og jordskjelv oppstår En midthavsrygg er en lang undersjøisk fjellrygg som reiser seg 1-3 km over den omgivende havbunnen i Atlanterhavet, Det indiske hav eller det sydlige Stillehav. Ryggene kan være omkring 1500 km brede og strekke seg gjennom hele lengden av verdenshavene. Noen steder bryter de havflaten som vulkanøyer. I Atlanterhavet ligger midthavsryggen (Atlanterhavsryggen) midtveis mellom landområdene. Ved hvilke plategrenser blir det dannet dyphavsgrøft? Forklar hvorfor det blir dannet dyphavsgrøfter i slike områder. Svar: Ikke besvart. Oppgaver om argumenter (Gå til denne siden) Oppgave 5. Det er mange jordskjelv langs plategrensene og lite jordskjelv midt på plater. Hvorfor er.

Rekke av øyer som danner en konveks bue mot det åpne hav, oftest med en dyphavsgrøft utenfor buen. Øybuer dannes hvor havskorpeplater synker under andre plater og er karakterisert ved vulkanisme og jordskjelv Dette kan vi se som en dyphavsgrøft, vulkansk øybue eller nydannet fjellkjede. I dypet vil den neddykkete platen begynne å smelte. Smelten trenger oppover og størkner til bergarter i dypet eller på overflaten. De to platene vil gnisse mot hverandre og gi sterke jordskjelv langs en sone som heller inn mot land (subduksjons-soner og. Petrologi. I subduksjonssoner fører tapet av flyktige bestanddeler i platen som blir presset nedover til delvis smelting i mantelen og dette skaper kalkalkalisk magma med lav tetthet som stiger og trenger seg opp i litosfæren til platen over.. På siden av en øybue der platen blir presset under den andre får en en dyp og smal dyphavsgrop, som er grenseflate mellom de to platene ved en kartprojeksjon overføres den krumme jordoverflaten til et plant kart (i en bestemt målestokk). Dette kan ikke gjøres uten en viss forvrengning i flate, form eller avstand

Hvordan oppstår dyphavsgroper? illvit

Fakta om platetektonikk - Geo36

 1. Ved subduksjon går en havbunnsplate under en kontinentalplate. Jordskjelvene følger ofte til kraftige jordskjelv. Det området der havbunnen presses ned kalles en dyphavsgrøft, en slik grøft finner vi vest for Syd-Amerika hvor tidenes kraftigste jordskjelv oppstod... Kjøp tilgang for å lese mer Allerede medlem? Logg in
 2. D. dyphavsgrøft E. alle de fire ovenstående 13. Japans øyer ligger ved en A. grense der en havbunnsplate går under en annen B. grense der ingen plater dukker ned C. spredningssone D. grense der to kontinentplater kolliderer 14
 3. En dyphavsgrøft kan være 3-4 km dypere enn havbunnen, og de kan være opptil flere tusen meter lang. Dyphavsgrøft dannes der havbunn kolliderer med havbunn, og den ene platen blir bøyd under den andre, og forsvinner nedover i mantelen
 4. vi) dyphavsgrøft (deep sea trench) vii) seamount (med spiss topp) viii) guyot (med flatt topp) 6. Sedimenter (tykkelse og lagningsmønster) i oseanbassenget (Fig 6) Figur 6A, B og C viser seismiske profiler fra ulike deler av havet. a) Tegn inn grensen mellom oseanskorpe og sedimentdekket på figurene der denne grensen er synlig
 5. Øygruppene Aleutene og Kurilene strekker seg fra Alaska og inn mot den nordlige delen av Japan. Utenfor de vulkanske øybuene er det en dyphavsgrøft
 6. dyphavsgrøft; vulkan; midthavsrygg; forkastning; søylestrøm; jordskjelv; de ulike typene av plategrenser; Alternativ 2. Et alternativ er at en oppgave inneholder en beskrivelse av et geofaglig fenomen fra kapittel 2, for eksempel de som er listet opp over

Vår dynamiske klode - jordskjelv

c. En dyphavsgrøft er de aller dypeste partiene på havbunnen. De finner man gjerne i Stillehavet, og det er ofte vulkanske øybuer langs den ene siden. 11. Alfred Wegener er kjent for å være den første som kom med kontinentaldriftshypotesen, altså. Da bøyer havbunnen seg ned under kontinentet. Det er fordi platen er tynnere og har tyngre materiale. Det blir også dannet en dyphavsgrøft. Da går havplaten på skrå inn under kontinentplanten og det blir dannet vulkaner et stykke fra kysten (fordi platen går på skrå). Flere vulkanutbrudd kan føre til en vulkansk fjellkjede

dyphavsgrøft hvor havdypet kan. overstige 10.000 m. Slike grenser. er forbundet med vulkansk aktivitet. Årsaken er at den nedadgående. platen delvis smelter slik at magma. strømmer opp til overflaten og danner. vulkaner. Dyphavsgrøften sør. for Java og Sumatra er et eksempel. på en subduksjonssone. Her er. det Den australske platen som gå Oceaniske skyttergraver er topografiske fordypninger av havbunnen, relativt smale i bredden, men veldig lange. Disse oseanografiske trekkene er de dypeste delene av havbunnen. Oceaniske skyttergraver er et særegent morfologisk trekk ved konvergente plategrenser, langs hvilke litosfæriske plater beveger seg mot hverandre med hastigheter som varierer fra noen få millimeter til over ti. 3.7.15.7.b A trench (grøft) is also a long, narrow, negative geomorphological and/or structural form element, but is bounded by steeper flanks relative to its surroundings than a trough. The term trench is especially used for elongate, regional, sea-floor depressions in plate tectonic contexts (oceanic trench, dyphavsgrøft) Der plata forsvinner ned blir det et dyphavsgrøft. Denne sonen kalles en subduksjonssone og i bakkant av denne blir lavaen trykket opp og ut. Det er derfor ofte en kjede vulkaner bak en slik sone. Burma-plata presses lenger nedover og det oppstår en spenning i jordskorpa

5. trinn holder på med jorda og jordas indre, og synes det er svært spennende! Under finner du lenker til nettsteder som omhandler dette temaet Dette er et autorisert nettsted som publiseres av Jehovas vitner. Det er et studieverktøy som gjør det mulig å søke i publikasjoner utgitt av Jehovas vitner på forskjellige språk GEOLOGISK ORDLISTE. Alpine former: Landformer dannet ved frostsprengning. Karakteriseres først og fremst av spisse tinder. Amfibol: Mineralgruppe med sammensetning (Mg,Fe,Ca,Na)2,3(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O2(OH)2 Mer enn 30 ganger var Suess ombord en forskningsdykkebåt. En opplevelse av den spesielle - franske - typen han hadde for 20 år siden i en dyphavsgrøft utenfor kysten av Peru. Sammen med de to pilotene til den franske nedsenkbare båten NAUTILE var han på jakt etter et måleinstrument som hadde gått tapt i et dykk dagen før i 4000 meters dyp

Bakgrunn: Den dynamiske jordskorp

 1. dyphavsgrøft hvor havdypet kan overstige 10.000 m. Slike grenser er forbundet med vulkansk aktivitet. Årsaken er at den nedadgående platen delvis smelter slik at magma strømmer opp til overflaten og dan-ner vulkaner. Dyphavsgrøften sør for Java og Sumatra er et eksempel på en subduksjonssone. Her e
 2. Nereus var et hybrid ubemannet autonomt undervannsfarkost (HROV, en type fjernstyrt undervannsfarkost) bygget av Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). Den ble konstruert som et forsknings kjøretøy for å operere på opptil 11 000 meters dyp, og ble designet for å utforske Challenger Deep, det dypeste undersøkte punktet i verdenshavet. Nereus, oppkalt etter den greske sjøtitanen.
 3. Det blirdannet en dyphavsgrøft der havbunnen bøyer ned utenfor kanten av kontinentet. Kontinent kolliderer med kontinent. Gjennom lang tid har kontinentene drevet nærmere hverandre. Når de kolliderer bøyesikke de stive og tykke kontinentene ned i mantelen, men berggrunn og sedimenterpresses opp og former en høy fjellkjede. Himalaya har.
 4. konstruktive, destruktive og sidelengs plategrensene som faktisk kan observeres på Jordens overflate. En av de første som tok i bruk den nye platetektonikk teorien til å forstå utviklingen av fjellkjeder var den britiske geologen John Dewey (Dewey & Bird 1970). Han var bl.a. en foregangsmann i å se sammenhengen mellom Den kaledonske fjellkjeden i Storbritannia og Irland på den ene siden.
 5. NORSK GEOWGlSK TDSSKRIFT 66 SUPPL(1986) 6. Stikkordregister Abundancezone, se maksimumssone, 29 Acmezone, se maksimumssone, 29 Age, se alder, 76 subage, se underalder, 7
 6. 15 celebfan-øyeblikk så våkner at de får deg til å grøsser . Rådgivende - følgende tekst inneholder eksplisitt språk: Se etter de nakne nødvendigheten
 7. Hvor oppstår jordskjelv. Jordskjelv oppstår ved at platene enten trekker seg vekk fra hverandre, støter sammen eller skurer mot hverandre. Det er ved disse plategrensene de fleste jordskjelv oppstår

Fretting hand fundamentals 2: fretting arm technique. dating i mørket watch online uk singlesnet datingside Betegnelsen grøft brukes spesielt om avlange regionale havbunnssenkninger i platetektonisk sammenheng dyphavsgrøft, oceanic trench og kan gis formelle eller uformelle navn c. Studentene gjennomfører installasjon og drift av nettverk i skolens virtuelle servermiljø Vulkansk bergart eller vulkanitt er en bergart som er dannet ved vulkanisme. Det er det samme som. Vi fant 300 synonymer til BERGART. bergart består av 2 vokaler og 5 konsonanter. F Krittiden. Kritt er den yngste perioden i jordens mellomalder.Den begynte for 145.5 ± 4 millioner år siden og sluttet ved overgangen mellom mesozoikum og kenozoikum for 65.5 ± 0.3 millioner år siden. Krittiden ble definert av d'Omalius 'Halloy i Frankrike i 1823 og oppkalt etter bergarten krit Krittida er ein geologisk periode som varte frå slutten jura for 145,5 ± 4 millionar år sidan. Vulkansk Fjellkjede. Det beste svaret for Vulkansk Fjellkjede har 15 bokstaver. Hjelp og løsning. Forskere har funnet en 1.500 kilometer lang vulkansk fjellkjede p

Platedrift - Daria.n

Det blir dannet en dyphavsgrøft der havbunnen bøyer ned utenfor kanten av kontinentet. 2 Ill: John Arne Eidsmo Kontinent kolliderer med kontinent Gjennom lang tid har kontinentene drevet nærmere hverandre. Når de kolliderer bøyes ikke de stive og tykke kontinentene ned i mantelen,. Der platen presses ned dannes det en dyphavsgrøft, hvor havdypet kan overstige m. Slike grenser er forbundet med vulkansk aktivitet. Dyphavsgrøften sør for Java og Sumatra er et eksempel på en subduksjonssone. Her er det Den australske platen som går under Den eurasiske platen Scribd is the world's largest social reading and publishing site Betegnelsen grøft brukes spesielt om avlange regionale havbunnssenkninger i platetektonisk sammenheng dyphavsgrøft, oceanic trench og kan gis formelle eller uformelle navn c. Chelsea var også ydmyk i fa-cupen på lørdag - etter tredje lag bradford - men tok seg raskt ved å slå liverpool på tirsdag for å nå.

post-template-default,single,single-post,postid-11809,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxedqode-child-theme-ver-1..0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js. Dell XCD28 è uno smartphonr con operatività GSM 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100, display da 256K a colori, una fotocamera da 3.15 MP con la possibilità di effettuare video, sms, MMS, Email, IM, Via third party application, MP4/H.264/H.263 player, MP3/WAV/eAAC+ player, Organizer, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Voice memo, Predictive. Det Tyrkiske Egeeiske mikrokontinent ble som følge av denne bevegelsen presset mot vest. Bevegelsen har blitt tatt opp langs den Nord Anatoliske strøk slip forkastningen som ble aktivert for 2-5 millioner år siden. 2) Den hellenske dyphavsgrøft er en subduksjonssone der middelhavsplaten (den nordlige avgrensing av det afrikanske kontinent

naturfag.no: Platetektonik

Geografi-vgs (2013): Kapittel 2 Indre krefter og de store

 • Alena gerber kinder.
 • Lys våken om natten.
 • Crusli sjokolade.
 • Rafael amaya murio univision.
 • Herr der ringe ring original.
 • Mitralklaffen.
 • Hvordan gå opp i vekt fort.
 • Privatschule neuss.
 • Subventionerade preventivmedel örebro.
 • Standesamt gifhorn.
 • Christopher lee größe.
 • Praterdome juicy.
 • Hopp kvinner 2018.
 • Hansa bryggeri besøk.
 • Fotoboks party.
 • Extrablatt hilden.
 • Rehasport leichlingen.
 • Nyemisjon.
 • Microsoft windows downloads.
 • Arteria hipogastrica.
 • Kolkwitzia amabilis.
 • Dudard.
 • Åviken vaffeljern produsent.
 • Tanzschule döbeln.
 • Chair grunerløkka.
 • Jomfru maria og jesusbarnet.
 • Jack russel fotos.
 • Billig våpenskap.
 • Hotell hamar.
 • Embryonalentwicklung mensch.
 • Gin chilla berlin.
 • Sachsen anhalt ticket im hex gültig.
 • Audi mitarbeiter leasing.
 • Gjennomsnittsmåling e6.
 • Wikipedia light.
 • Dreiländereck rodelbahn.
 • Rachel bilson style.
 • Rorke's drift today.
 • Sjokoladekake rund form barn.
 • A cinderella story if the shoe fits.
 • Letters from iwo jima.