Home

Nei til leksefri skole

Skoler får lov til å droppe lekser: - Elevene taper på det

Stadig flere skoler og klasser prøver ut skole uten lekser. Debatten har rast i årevis, og nå mener flere at de nye læreplanene faktisk legger opp til leksefri. Blant andre lekseforsker. Til: Regjeringen. Til: Kunnskapsdepartementet Ettersom underskriftskampanjen, Ja til leksefri skole ble lansert er det behov for et motstykke. Kampanjen, Nei til leksefri skole mener at inntil skoledagen endres til flere timer, bort med SFO og mer faglig innhold så er det behov for mer lekser enn i dag Sist men ikke minst vil jeg si at det er en god grunn til at jeg er for leksefri skole. Det finnes allerede leksefri skoler i Norge, og disse har vist seg å ha en positiv effekt. Elevene gjør det bedre på skolen, det er mindre fravær, og trivselen har generelt gått opp. Dette har vært prøvd både i grunnskolen og på videregående Nei til leksefri! Karoline (11) skriver i Nordlys. Les hvorfor hun vil ha lekser på skolen. Anbefales! Karoline . Elev / 11 år. Mening. 29. oktober 2015. Del på Facebook: Del på Twitter: 1 415. Jeg har gledet meg til å gå på skolen hver dag og kommet hjem med lekser. Følg temaet: lekser skole barneskole. Relaterte saker. Leksefri skole. Ja eller nei til lekser? LESERBREV: Lekser eller ikke lekser er et tilbakevendende tema i debatten om norsk skole. Dette blir dog en noe unyansert problemstilling, spørsmålet bør være om.

Nei til leksefri skole! - underskrift

Vi mener leksefri skole er normen som Norge i 2018 er overmoden for å innføre. Det er tid for å snu på flisa. Til nå har vi bedt om gode argumenter fra dem som ønsker leksefri skole Jeg vil lære mer, og jeg vil jobbe hardt, men jeg utfordrer Kannik skole til å tenke nytt om hva læring er. Jeg vil ha leksefri skole og tid til å være menneske. Gi meg gjerne lengre skoledag så lenge dette gir meg mulighet til å være Una, 13 år, som fortsatt gleder seg over å løpe i skogen og klatre i trær Hvis vi skal ha leksefri skole må det bli mer tid på skolen til å gjøre leksene der. En løsning på dette er lengre skoledager. Hvis skoledagene fortsetter å være like korte, blir det bare mindre læring, og det blir bare dumt. Mot leksefri skole: Et siste argument handler om familie - Noen skoler har allerede innført leksefri skole. Om vi er opptatt av at skolen i større grad skal bidra til å redusere reproduksjon av sosial ulikhet, bør vi se på alternative læringsformer, sier Tvetene. - Vi kan for eksempel innføre en lengre skoledag, og legge inn tid til fordypning i skoletiden

Derfor er det lurt med leksefri skole | Nordnorsk Debatt

Nei til leksefri skole! - Eva Kosber

 1. Det finnes mange gode argumenter som taler for leksefri skole. Det er ikke bare fag som utvikler meg som person, men et variert liv med forskjellige opplevelser er like viktig. Jeg vil også argumentere med at ikke alle har mulighet til å få hjelp med lekser, og kanskje kommer noen elever svakere ut enn om skoledagen var lengre og skolen var leksefri
 2. Nei til lekser. Til: Skoler. I en leksefri skole trenger ikke elevene møte på skolen med angst for at de ikke har gjort det pålagte hjemmearbeidet fra VG Nett. dette kan ha noe med at så mange ikke kommer på skolen å hopper av. Støtter du denne kampanjen? Ja,.
 3. #Stressa2019: Ja til leksefri skole! Jovisst er foreldre stressa i 2019, og det er på tide det blir et løftet tema som ikke flåses bort
 4. Sier nei til leksefrie Tromsø-skoler. Tromsø kommune bør ikke innføre leksefrie skoler. Aps forslag om leksefri skole møter motstand fra Høyre - Leksefri er helt uaktuelt
ÅREVIS MED LEKSER: Dynger vi barna våre ned med lekser? Og

Nei til leksefri. Moldeskolen skal ikke være leksefri. Skolen har vært på studietur til Bærland skole på Jæren, som med utgangspunkt i Lean-metoden har sluttet med lekser Om man skal ha en leksefri skole eller ikke. Lekser er til på grunn av repetisjon av det du får i timen, som du ikke får gjort ferdig. Slik av elevene kan øve seg på det de har lært på skolen. Mange mener lekser er med på å ødelegge barnas/ungdommens fritid - Sier nei til leksefri. Å forlenge skoledagen og tvinge elvene til å sitte lengre på skolen for å gjøre leksene der med en støtte fra lærer, er ikke særlig lurt ifølge Toresen

Grunnen til at lekser oppstod til å begynne med var fordi skolen i Norge hadde stort sett omreisende lærere, som ga barna undervisning noen dager i uka, resten av tiden var det lekser de skulle. DEBATT Lekser i skolen: Leksefri skole nå! Lekser forsterker forskjellene, mens gode alternativer finnes. Tiden er inne for å spørre seg om de virkelig fungerer slik vi ønsker Det er opp til den enkelte kommune/skole/lærer å gi lekser. Lekser er ikke lovpålagt. Men når de aller fleste velger å gi det, så er det også et uttrykk for at lærerne og skolene selv mener lekser er et nyttig verktøy for barnas læring. Å frata dem dette verktøyet, syns jeg er et uttrykk for mistillit til en hel yrkesgruppe

Lekser er god egentrening – VGRingerikes Blad - Hun vil ha leksefrie skoler i Ringerike

Nei til leksefri! Nordnorsk Debat

Leksebevisst eller leksefri skole? I denne presentasjonen ser Kjersti Lien Holte fra Høgskolen i Østfold på egen, og andres, forskning på lekser som pedagogisk verktøy i skolen Idag har det vore demonstrasjoner over hele landet for leksefri skole! Jeg holdt appell ved Stortinget for over 250 personer som hadde møtt frem! Hei alle sammen! Veldig kult at så mange har stilt opp. Det finnes både dårlige og gode gode grunner til å være for leksefri skole. Den dårligste grunnen til NEI! Det gjør man ikke. Jeg er ganske sikker på at de fleste hadde fått bedre karakterer og bedre resultater om vi hadde hatt en leksefri skole. 1 av 3 rektorer vurderer leksefri. For to uker siden hadde TV2 en undersøkelse der 1512 rektorer svarte (54% hadde svart) av alle barne og ungomsskoler i Norge. Der svarte: *5% at skolen er leksefri

Ja eller nei til lekser? - Meninge

 1. Rådmannen: - Nei til leksefri skole nå Peker på at kommunesammenslåinga vil kreve mye ressurser framover - og ber FAU ta opp saka igjen etter at storkommunen er etablert. Elever ved.
 2. LES OGSÅ: Nei til statlig skoletvang. Dette er et ideologisk og politisk basert prosjekt som SV og Venstre i Trondheim tok æren for i et Ordet fritt-innlegg tidligere denne uken. «Lekser er en tidstyv», leste jeg i et av mange debattinnlegg om leksefri skole
 3. Forslag om leksefri skole. Det blir ingen leksefri Osloskole. Det sa bystyret bestemt nei til med stemmene til Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet. Rødt hadde fremmet forslag om å innføre leksefrie forsøk i Osloskolen, basert på noen erfaringer gjort i Danmark og på Digermulen skole i Nordland
 4. Vi vil ha flere lærere med bedre tid til å følge opp hver elev. Kommuner og skoler som ønsker det kan i samråd prøve ut leksefri. Ap vil samle erfaringene fra slike forsøk nasjonalt for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om lekser i skolen og undersøke omfanget av lekser. SFO bør i større grad tilby leksehjelp som en del av tilbudet

Leksefri siden 2014. Smiodden skole var en av landets første leksefrie skoler. Her ble tradisjonelle hjemmelekser byttet ut med oppgaver som primært skal løses på skolen allerede i 2014 «Ja» eller «nei» til hjemmelekser. Spørsmålet splitter den norske foreldregruppen. I en undersøkelse i regi av foreldrenes eget talerør, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), sier halvparten av til sammen 1.895 foreldre nei til hjemmelekser. Opp til den enkelte skole Leksefri skole er ikke noen god løsning «Nå blir det leksestreik landet rundt», leser jeg i nettavisene. Hvis man lærer seg å prioritere riktig, kan alle få tid til både lekser, skole, fritidsaktiviteter og søvn, uten noe problem. Det å gjøre en innsats med leksene, skaper også gode arbeidsvaner,.

Skal vi ha leksefri skole? I media har det den siste tiden vært diskutert om vi skal ha en leksefri skole eller ikke. De fleste skoler gir imidlertid en viss mengde lekser til elevene. Noen hevder at lekser er nødvendig for at foreldrene skal få innsikt i barnas skolearbeid og at repetisjon er nødvendig for å lære seg fagstoffet Forsøk med lekser i skolen skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for betydningen av lekser. I forsøket sees det særlig på: sosiale og emosjonelle forhold knyttet til lekser; lekser i et familieperspektiv; elevenes læringsutbytte knyttet til arbeidet med lekser . Det prøves ut to ordninger for leksefri skole på 5.-7. trinn ved fire skoler Ved å inkludere noe av denne tiden, og utvide selve skoledagen med 1,5 time, kan man skape en bedre og mer helhetlig skoledag, med mer fysisk aktivitet og mer praktisk orientert undervisning, oppsummerer Pleym til Nordre Aker Budstikke fra skolemøtet. - Og nei til lekser etter skoletid Lekser kan også ha en viktig funksjon i samarbeidet mellom skole og hjem. Dette vil gi foreldrene en mulighet til å ta del i elevens opplæring. Foreldre har ansvar for at barna gjør lekser, men skolen kan ikke forutsette at det gis faglig hjelp hjemme Vi vil ha en leksefri skole, fordi læring skjer hele tiden, men skole passer best på skolen. Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler ungdoms fritid. Det er unødvendig fordi lekser har liten eller ingen læringseffekt, og for de som er dårligst på skolen er leksetvangen til og med ødeleggende

Leksefri skole: - På tide med leksefri skole

 1. Vi er for en leksefri skole med flere lærere til stede, med mer fysisk aktivitet og som er mer tilrettelagt for dagens familiestruktur. JEG ER MAMMA til tre flotte barn. Og selvsagt skal jeg og andre foreldre fortsatt følge opp barna når de kommer hjem fra skolen
 2. De vil ta opp leksefri skole til høsten. - Lekser øker forskjeller. Noen har foreldre som har fri på ettermiddagen og kan gi hjelp, andre har det ikke, sier Mona Fagerås til nyhetsbyrået NTB. Hun snakker om utdanning for SV. Foreldre med høy utdanning er ofte flinkere til å hjelpe enn foreldre uten, mener hun
 3. Den norske skolen har alltid hatt lekser, og det har vært naturlig å ta med seg noe av skolearbeidet hjem. I det siste har derimot debatten om vi egentlig trenger lekser dukket opp i media og blant politikerne. Trenger vi egentlig lekser? På samme måte som politikerne er delt i synet om lekser, er også den norske befolkningen delt
 4. Ja til en leksefri skole Jeg ser for meg en fremtidig skole der elevene kommer på skolen uten annen bagasje enn matpakken sin. I klasserommet har de hver sin kurv med arbeidsredskaper. Alle bøkene er på skolen, det går ikke an å glemme dem verken hjemme, hos helgepappa eller på

SKOLE OG BARNEHAGE. Vi ønsker alle en best mulig start i livet for våre barn og å gi dem de beste forutsetninger for framtiden. En viktig del av dette er å sikre en høy kvalitet på utdanningen og ha et rikt tilbud av muligheter senere Selv om de fleste nå gjør leksene på skolen, oppfordres foreldrene til å snakke om målene på ukeplanen og vise interesse for skolen. Elevene på småtrinnet har i hovedsak leselekser, men begynner å øve litt på skriving og matte frem mot 3. trinn. - Vi er ikke en leksefri skole, men vi har skolelekser på mellomtrinnet Alle skoler i Tromsø gir elevene sine lekser, men i fjor høst stilte SV og Rødt seg bak forslaget til Marta Hofsøy (Ap) om å sette i gang en prøveordning med leksefri skole i kommunen

- FAU på Tynset barneskole har enstemmig vedtatt at det ikke blir leksefri skole i denne omgang, sier FAU-leder Lise Ruud. Nå havner saken på bordet til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) Helt klart JA til leksefri skole. De fleste barn med yrkesaktive foreldre er på skolen/SFO/AKS fra 7.30 til 16.30. Det er lenger enn en normal arbeidsdag for voksne mennesker. Barn bør også ha et skille mellom skole og fritid. Leksefri hverdag betyr mer overskudd til skolen De Grønne vil gi barn mer frihet, lek og praktisk læring og lærerne mer tid til ta vare på barna. De Grønne mener skolen er til for barna, og skal gi barna grunnleggende kompetanse, holdninger og verdier som den enkelte og samfunnet trenger og vil ha glede av. Vi vil at skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til. Leksefri skole, et steg i riktig retning med forsøksprosjekt. Horten Høyre er jo selvfølgelig veldig fornøyd med at en av de tingene vi gikk til valg på nå gjennomføres som et prosjekt — nemlig leksefri skole

«Jeg vil ha leksefri skole og tid til å være menneske

 1. Nesten 25000 underskrifter ble overlevert til Kunnskapsdepartementet i dag. Målet er leksefri skole
 2. Da vi spurte foreldrene om de ønsker leksefri skole på Ramberg, svarte 385 foreldre ja, mens 188 sa nei. Hva er grunnen til at dere ønsker en leksefri skole
 3. Leksefri skole er et svært omdiskutert tema i dagens samfunn. Mange mener at lekser stjeler ungdommens fritid, og kun sliter dem ut. Andre mener det er på sin plass at elever skal ha lekser. Ungdommen kommer hjem fra slitsom dag på skolen, med flere timer med undervisning, for å senere farte videre på fritidsaktiviteter
 4. Jeg satt i debatt for Rødt om skole- og barnehagepolitikk i starten av valgkampen. Der ble det en runde på heldagsskole. Rødt hører heldigvis på ungdomspartiet sitt her og sier tydelig nei til heldagsskole! Det håper jeg resten av partiene i bystyret også vil si. Aps heldagsskole skal ikke være leksefri, men leksene skal gjøres på skolen
 5. Nei til lekser i skolen! Debatten rundt lekser i skolen er interessant. Som lærer vet jeg at lekser ikke alltid har den funksjonen man tror det skulle ha. Publisert mandag 09. februar 2009 - 13:23. Elever med ulik sosiokulturell bakgrunn har ulike forutsetninger når det gjelder utbyttet av lekser. Dessuten er.
 6. Stressa2019: Ja til leksefri skole! Jovisst er foreldre stressa i 2019, og det er på tide det blir et løftet tema som ikke flåses bort. forleksene syntes å være tuftet på latterliggjøring av motstanden, og selvfølgeliggjøring av lekser som et gode.Men om lekser har negativ påvirkning på trivsel, motivasjon, selvfølelse og relasjoner i familien, som jeg og mange fagfolk erfarer.
 7. Ja til leksefri skole i Froland March 9 · De største forsvarerne av lekser er de som jobber i skolen, de gir lekser fordi lekser ligger i skoleveggene fra oldtiden, men de vet ofte ikke om lekser engang har effekt på læringen

Skal vi egentlig ha lekser? - adressa

Ja til leksefri skole i Froland. 242 likes · 2 talking about this. Educatio Fått leksefri skole! 25. Er ungdommen i dag bortskjemt? Ja nesten alle fordi foreldrene betaler for ting og at man ikke har egen jobb. 26. Hva er det du og foreldrene dine er mest uenige om? Innetid er det vi er mest uenige om. 27. Tror du på Gud? Nei fordi jeg tror på big bang teorien. 28. Hva er det beste som har skjedd i livet ditt? At. De som takker nei til tilbudet, gjør leksene på ukeplanen hjemme. Det gjøres oppmerksom på at leksehjelp er et frivillig tilbud, Lekseordningen på Møhlenpris skole innebærer ikke et steg i retning av leksefri skole. null Vedlegg. pdf Lekseordning på Møhlenpris skole [273 Kb JA til norsk natur - NEI til vindkraft innenfor Norges grenser Innbyggerne i Norge krever en folkeavstemning MOT vindkraftutbygging / industriområder i naturen i vårt land. Vi krever innsyn (§ 100) i all tilgjengelig informasjon om kostnadene om utbygging, fjerning av vindturbinene etc. etter dets brukstid, herunder utbygging av vei og tilbakestilling av naturen slik den var før utbygging Gå til innhold. Barn og familie; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversikt Familie, samliv og seksualitet. Barn og familie; Bryllup; Graviditet, spedbarn og babytiden; Prøvere og ufrivillig barnløse; Samliv og kjærlighetsrelasjoner; Vennskap og sosiale relasjoner; Seksualitet

Mons-Ivar (39) og Anne (45) får sjansen i Viken: – Tror viDerfor fortsetter norske skoler med lekser

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Jeg vet at dette har vært diskutert, men med tanke på at trådene er litt eldre, starter jeg en ny tråd. Rød Ungdom har valgt å fronte kravet om leksefri skole i år. Det skal arrangeres leksestreik i september, hvor alle elever kan være med. Når det gjelder argumentene som ligger bak kravene, er d..

Det er viktig at lærere reflekterer over sin egen praksis med hensyn til hvordan de legger til rette for elevenes læring gjennom å arbeide med lekser, både faglig og sosialt. Selv om det er læreren som har ansvaret for å tilrettelegge for undervisning og læring, er et godt samarbeid mellom hjem og skole også viktig, og Adam Valeur Hansen gir her noen gode råd til foreldre/foresatte Vi vil i sterkere grad vektlegge basisfag som er avgjørende for elevens videre utvikling, slik at de i voksen alder skal kunne fungere i det norske og internasjonale samfunnet. Gode kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og IKT, samt forståelse av det norske samfunnet og norske verdier, vil bli stadig viktigere i en internasjonal verden. Elevene skal ha kjennskap til norsk og.

En leksefri skole er en utopi. Å heve kvaliteten over opplæringstilbudet, samarbeidet mellom hjem og skole, og støtten som gis til dem som av ulike årsaker trenger mer tilrettelegging enn andre, er mulig. Å forbedre måten leksene gis på, og bedre tilpasse mengde, bredde og dybde til den enkelte, er mulig. Å bevare den ordningen vi har. Herefoss Skole Torsbumoen 4766 Herefoss Tlf: 90531931 (rektor) Rektor har administrasjonstid primært på tirsdager og torsdager DET GAMLE HOVEDNUMMERET VIL FREMDELES VÆRE MULIG Å RINGE: 37 28 17 10 Dersom rektor er opptatt vil du bli satt videre til: Tlf. 90532932 (Pauserom) Tlf. 90527537 (Arbeidsrom) Tlf: 90531292 (SFO - etter skoletid frem. Da «leksefri skole» første gangen ble diskutert, var jeg veldig skeptisk, jeg mente og trodde at hvis de skulle kunne lære mer og bedre måtte de jobbe med stoffet hjemme, det vil si lekser. Så, hvis jeg skulle fronte et forslag fra Rødt om en prøveordning uten pålagte hjemmelekser, måtte jeg prøve det sjøl Da foreldrene ble spurt om de ønsket leksefri skole svarte 385 foreldre ja, mens 188 sa nei. Som eneste skole i Moss har Ramberg derfor hatt forsøk med leksefri skole siden høsten 2018. På spørsmål fra Moss Avis om grunnen til at Ramberg ønsket å bli med på forsøket svarte rektor Anne Merete Johannessen: - Vi ville prøve det ut for.

Lekser er urettferdig! - Forskning

Leksefri skole er en hjertesak for Jakobsen, som selv er mor til fire barn i alderen fire måneder til ti år.. Pilotprosjekt. Hun fronter mer enn gjerne saken for lokalpartiet, selv om hun har valgt å si nei til gjenvalg neste fireårsperiode, på grunn av familieforpliktelser Skole. Rød Ungdom jobber for en skole for alle, med reell tilpasset opplæring. Vi vil fjerne leksene, øke antall lærere og sørge for lærlingplass til alle som ønsker det. Gjennom tillit til læreren og eleven vil vi skape en skole som ikke er bygget på overdreven teori og testing Ja til leksefri skole. Ja til leksefri skole, men med unntak av lese-lekser. Det at barna får som oppgave å lese en liten stund hver dag, kan være bra, men å legge opp til at elevene skal gjennomføre det man ikke rakk på skolen har lite for seg Fordeler med leksefri. Nyskolen i Oslo har lang erfaring med leksefri skole på barnetrinnet. Skoledagene våre varer fra halv ni til tre mandag til torsdag og fra halv ni til ett på fredag, og alle elever går like lenge på skolen uansett trinn Arkivbilde: forfatteren mener at leksefri skole vil gi mer tid til fysisk aktivitet. Det er noen skoler som har prøvd ut konseptet med leksefri skole. Blant annet en skole i Lofoten innførte leksefri skole i år 2000, noe de har fortsatt med. Rektor ved skolen, Gunnar Aarstein, er svært fornøyd med ordningen de har, og de har merket store endringer i resultatene

Ja eller nei til lekser i skolen? - Skoleaviser

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) støtter en leksefri skole. Det kan tenkes ulike modeller for å erstatte hjemmelekse med skolelekse, med ulik kostnad. Dersom skoledagen på 1.-4. trinn blir utvidet med en time hver dag til øvingsarbeid, ville det koste mellom 1 og 3,7 milliarder kroner avhengig av lærertettheten Skolen skal være det beste stedet å lære. Derfor vil Rød Ungdom ha en leksefri skole som skal gi elever de beste lærerne og den tilpassa opplæringen elever har krav på. Et sted skal skolen slutte og det er ved skoleporten. Bli med i Rød Ungdom og si nei til lekser du også. - Sosialisme.no Tørr noen lokale skoler tenke nytt, tenke utenfor boksen, tenke framtidsrettet og gå inn for en leksefri skole, hvor mennesket står i sentrum? Vi i Rød Ungdom håper det fordi vi mener læring skjer best på skolen! Ja til leksefri skole, til det beste for elevene, til det beste for fellesskapet

Nei til lekser - underskrift

Velkommen til Utdanningsforbundets nettside, hvor vi presenterer forskning som er aktuell for ansatte i utdanningssektoren. Søk Alle artikler Temaer Kilder. - En leksebevisst skole kan være det samme som en leksefri skole, skriver førsteamanuensis Kjersti Lien Holte i denne kronikken Skolen skyver for mye ansvar over på foreldrene, hevder Carina. Hun og samboer Jon Espen har i likhet med over 25.000 foreldre engasjert seg i Facebook-aksjonen «Ja til forsøk med leksefri skole» og sendt brev til hjemkommunen med anmodning om å ta saken opp til drøfting i skoleseksjonen, og videre til politisk behandling Mange skoler har hatt leksefri skole i mange år, og resultatene har blitt bedre karakterer og dermed økt oppmerksomhet. Likevel argumenteres det for å beholde leksene i skolen. Kristoffer Vangen og Herman Fausa Olsen Lekser bidrar til at de foresatte kan se hvilket nivå barna deres er på, men samtidig stjeler lekser barnas fritid

#Stressa2019: Ja til leksefri skole! - V

Heldigvis er ikke vi lenger de eneste som synes dette med leksefri skole er en god idé. For en knapp måned siden kunne TV2 fortelle oss at «én av tre rektorer vurderer å droppe hjemmeleksene». I artikkelen skriver de også om flere skoler i Norge som har fått bedre resultater etter at de droppet leksene 15:58 Rådmannen: - Nei til leksefri skole nå. Peker på at kommunesammenslåinga vil kreve mye ressurser framover - og ber FAU ta opp saka igjen etter at storkommunen er etablert

Ramberg skole. Ramberg skole ligger på Jeløya i Moss og har et flott friluftsområde i sitt nærmiljø. Skolen var ny i 1976, men ble påbygd og pusset opp i 1999. Det er den største barneskolen i Moss med ca. 400 elever. Skolen er delvis åpen, det vil si at elevene i 3.-7. årstrinn har sine arbeidsplasser i landskap Jeg syns lekser på en er en bra ting, fordi barna repeterer det de har lært på skolen. Men det å bruke 5-7 timer synes Rebekka er litt mye. Nei, fordi hun syns at lekser er en bra ting. For det jeg sa i stad så er det repetisjon. Og det kan hjelpe til ved prøver. Jeg har jobbet 1 mnd ca. Vitsen er jo at det er lettere til prøver Leserinnlegg i avisa GD onsdag 28. august: Det jeg liker aller best med skolen er at den er bygd på tanken om å være for alle. Skolen skal bidra til at det blir mindre forskjell på folk. Slik er det på papiret, men ikke alltid i virkeligheten. Blant annet på grunn av lekser. Fordi leksene flytter ansvaret for elevenes læring ut av klasserommet og inn i hjemmet, og forsterker de sosiale. Kristelig Folkeparti (KrF) er Norges kristendemokratiske sentrumsparti. Noen av våre hovedsaker: Barn og familie, eldreomsorg, internasjonal rettferdighet, miljø/klima, et samfunn med plass til alle Hopp til innhold. Delta! ABC; Vil du ha leksefri skole? Av Trine 3 år siden. Elevene ved Bytårnet skole i Moss kan få oppfylt et stort ønske: leksefri skole! Hva synes du om lekser? Regler for kommentering. Del det du mener om hva som skjer på NRKSuper, og respekter at andre kan mene noe annet

 • Sarah paulson movies.
 • Ina wroldsen p3.
 • Danmark folketælling 1930.
 • Ringeapparat kryssord.
 • Jobbsøknad restaurant.
 • Braun paximat multimag 2025 afc.
 • Carport online.
 • Hva koster utvidet reiseforsikring.
 • Jonas alaska til kick scene uga 10 februar.
 • Boa constrictor imperator terrarium.
 • Tynn karamellsaus.
 • Stiklinger av bringebær.
 • Aeg lavamat protex.
 • Wochenspiegel immobilien.
 • Bahn app fehler 1003.
 • Sleneset rorbu.
 • Npm library.
 • Chili flak.
 • Ipad 128gb.
 • Lymfocytose.
 • Trene bakside lår.
 • Ipl hårfjerning.
 • Sjekk føflekk trondheim.
 • Porsche macan hybrid 2018.
 • Slette meldinger messenger uten å åpne.
 • Dahls arena.
 • Rammehuset bergen.
 • What state is los angeles in.
 • Pris pfxp.
 • Video av fordøyelsessystemet.
 • Vilsbiburg geschäfte.
 • Disney navn.
 • Klokkeradio dab barn.
 • Depolarisere.
 • Gamle gress tekst.
 • Nyt livet sitat.
 • Business casual herre.
 • Sound mp3 free download effects.
 • Tekamolo beispiel.
 • Varm brunfarge hår.
 • Jeff bezos wife.